Výběr skel - pro správný výhled

Izolační skla vyráběná z vlastní produkce se osazují do všech typů oken. Kvalita zasklení je definována nejen životností, ale i hodnotami tepelné a zvukové izolace.

Úspor nakladů na vytápění se dosáhne tenkovrstvým pokovením na povrchu skla a plyny jako je argon a krypton v meziprostoru tabulí skel. Různé hodnoty prostupu tepla (Ug) vycházejí z rozdílných skladeb zasklení a plynů. Pro ještě další snížení tvorby kondenzátu v okrajových částech skel se může namísto hliníkového distančního rámečku použít distanční rámeček THERMICO. Výsledek: zmenšená tvorba kondenzátu, méně škod na stavbě, menší tvorba plísní.
Díky okennímu systému se zlepší celkové úsporné využívání energie a Vy se budete těšit z lepší pohody prostředí.

 
   
         

Z množství izolačních skel Internormu v rozdílných strukturách si jistě vyberete vhodné sklo pro Vaše okna.

 

Distanční rámeček - hliník nebo THERMICO (obr.); ten druhý se svojí nižší tepelnou vodivostí vylepší tepelnou izolaci okraje izolačního skla.

 

Průběh izotermy - distanční rámeček THERMICO ještě více sníží tvorbu kondenzátu v hůř tepelně izolujících okrajových částech.

 

Více světla - více brilance - více tepelné izolace!

Internorm bílé trojsklo SOLAR se vyznačuje kombinací tepelně izolačním speciálním pokovením SOLAR s extra čirým sklem float. Izolační trojsklo vykazuje extrémně vysokou tepelně izolační schopnost a navíc celkový energetický činitel prostupu (hodnota g) v této výši může být realizován pouze s izolačním dvojsklem.


Na základě tohoto zvláštního poměru hodnoty Ug a hodnoty g je toto sklo vhodné pro realizaci staveb s využitím solárních vlastností slunce. Speciálně v chladném ročním období využívá optimálně slabého slunečního záření a udržuje získané teplo v budově. Vysoká hodnota g umožňuje, také při nevhodném osazení stavby do terénu nebo orientaci zasklení ne přímo na jižní stranu optimalizovat zisk z pasívní solární energie.

 

Dekorativní skla