Internorm: 7-krát certifikováno pro pasivní domy!

Internorm je jedničkou v oknech pro pasivní domy a jako jediný výrobce oken v Evropě již získal
sedmkrát certifikáty pro elementy pro pasivní domy! Dřevo-hliníkové okenní systémy VARION4 passiv, EDITION4 passiv, EDITION passiv, EDITION passiv pevné zasklení a plast-hliníkové okno THERMO3 a domovní dřevo-hliníkové dveře SELECTION jsou Institutem pro pasivní domy Dr. Wolfganga Feista certifikovány jako „elementy vhodné pro pasivní domy“.

Předpokladem pro dosažení stavebního standardu pasivního domu jsou kvalitní komponenty. Objektivně zhodnotit rozhodující vlastnost- energetickou účinnost, je však často nemožné. Proto zavedení normy pro porovnávání produktů je účelné a smysluplné.

Nezávislý „Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist, Darmstadt“ sestavuje směrnice a hodnotí produkty jednotně dle těchto požadavků. Certifikované produkty jsou označeny názvem „Komponenty vhodné pro pasivní domy“ a prokazují se excelentní energetickou kvalitou. Volba certifikovaných komponentů usnadní úkol realizátorům projektů a přispívá k dosažení stavebního standardu pasivního domu.

 

 

va[ri]on 4aaa va[ri]on 4Image 1 ed[it]ion 4Image 1 ed[it]ionImage 1 th[er]mo 3Image 1 se[le]ctionImage 1
   
Dřevo-hliníkový zdvojený systém okna s integrovanou protisluneční ochranou, s hliníkovým profilem ve všech barvách,tzn. rám a křídlo lícují v jedné rovině Dřevo-hliníkový zdvojený systém okna s integrovanou protisluneční ochranou, v celoproskleném designu tzn. rám a skleněné křídlo lícují v jedné rovině Dřevo-hliníkový zdvojený systém okna s integrovanou protisluneční ochranou v designu Premium a Softline Dřevo-hliníkový systém okna v designu Premium, Softline a Klassik; k dodání také jako pevné prosklení v certifikovaném provedení Plast-hliníkový zdvojený systém okna ve Vetro-designu, k dodání výhradně s hliníkovým opláštěním zvenku ve všech barvách Plast-hliníkový zdvojený systém okna ve Vetro-designu, k dodání výhradně s hliníkovým opláštěním zvenku ve všech barvách

 

Okna pro pasivní dům - dvě funkce

Okna hrají v pasivním domě v dvojím pohledu významnou roli: jednak se může snížit ztráta tepla i přes velké prosklené plochy a jednak okna otevírají možnost získávání tepla slunečním zářením. S okny Internorm se dosáhne u izolačních skel, tak jak se v pasivních domech používají, hodnoty Ug 0,58 W/m²K. Skla mají dvě pokovení reflektující infračervené paprsky a jsou plněny argonem popř. kryptonem. Tímto se vnitřní povrchové teploty tabule blíží teplotám vnitřního prostředí. Celkový energetický činitel prostupu (g) činí u Internorm oken s 3-sklem cca 50 %, vždy dle pokovení a dle plynu jako výplně. Použitím takových okenních systémů jsou dokonce zisky tepla u domů s orientací na jih od prosince do února vyšší než ztráty tepla.