Záruky na okna Internorm

Jako jeden z vedoucích evropských výrobců oken a dveří se Internorm ohlíží za více než 79 lety zkušeností ve vývoji produktů a zajištění kvality. Naše jméno je spojeno s výrobky neobyčejné spolehlivosti a dlouhé životnosti. Garantujeme Vám:

[ ] Na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na bílých okenních a dveřních lastových profilech, které jsou zatížené povětrnostními vlivy, vyjma praskliny v pokosu.

[ ] Na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na okenních a dveřních
plastových profilech s fólií z interiérové strany zatížené povětrnostními vlivy, vyjma praskliny v
pokosu.

[ ] Na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na okenních a dveřních
venkovních hliníkových profilech eloxovaných nebo práškově upravených, které jsou zatížené
povětrnostními vlivy.

[ ] Proti tvorbě kondenzátu mezi tabulemi skel u izolačních zasklení s distančním rámečkem
THERMICO nebo z hliníku.

[ ] Na funkčnost materiálového provedení dřevo/izolační pěna/hliníkový profil u systémů EDITION,
EDITION4, VARION a VARION4 za dodržení montážních směrnic a směrnic pro údržbu Internormu

[ ] Na funkční lepený spoj a na utěsnění tabulí izolačních skel s okenními profily u systémů
EDITION, EDITION4, VARION, VARION4 a FUSION za dodržení montážních směrnic a směrnic
pro údržbu Internormu.

 

[ ] Proti korozi u dveřního kování domovních dveří s povrchovou úpravou PVD, pokud se nevyskytují
mechanická poškození.

[ ] Na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na dveřních výplních, které
jsou zatížené povětrnostními vlivy; garance se nevztahují na změny vzhledu povrchů v důsledku
znečištění.

[ ] Proti tvorbě kondenzátu mezi tabulemi skel u izolačních zasklení o celkové tloušťce 48 mm.

 

[ ] Na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin u roletových profilů z plastu,
které jsou zatížené povětrnostními vlivy.

[ ] Na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin u roletových profilů eloxovaných
nebo práškově upravených povrchů roletových a žaluziových profilů z hliníku, které jsou
zatížené povětrnostními vlivy.

[ ] Na funkčnost okenního popř. dveřního kování za dodržení montážních směrnic a směrnic pro
údržbu Internormu.

 

[ ] Navíc poskytuje Internorm zajištění, že produkty Internormu mohou být našimi odborníky opakovaně udržovány tak, aby existovala, příp. zůstala zachována jejich plná funkčnost po dobu 30-ti let. A to za předpokladu, že rámová konstrukce (= rám a křídlo) nevykazují žádná poškození. 30-ti letá lhůta počíná datem výroby. K zachování funkčnosti produktů potřebné úkony, nutné materiály, servisní
hodiny atd. budou účtovány dle aktuálních nákladových sazeb.

Záruční lhůty / výňatek:
V naší „Příručce o zárukách, péči a údržbě“, kterou obdržíte při dodání produktů, naleznete doslovné znění záručních ustanovení, předpoklady a postup při uplatňování záruk. Tuto příručku obdržíte v naší prodejně.