Všeobecné informace k označení CE

Označení shody CE je zkratkou pro Evropské společenství ("Communautés Européennes"). Označení CE vyjadřuje shodu výrobku s příslušnými směrnicemi EG a technickými specifikacemi. Není to ani značna kvality ani označení původu, ale vztahuje se výlučně na podstatné požadavky (viz následující strana). Označením CE má výrobek celoevropské jednotné značení a je povolen pro volný pohyb zboží ve všech zemích EU. Hodnoty uvedené pro označení CE představují reprezentativní průřez celkovým programem výrobků Internorm.

 

Speciální upozornění k označení CE u oken

Všechny deklarované hodnoty se vztahují na podmínky definované normou. Odlišné podmínky mohou vést ke zhoršení hodnot.

Deklarované hodnoty pro vodotěsnost, průvzdušnost, odolnost proti zatížení větrem, únosnost bezpečnostních zařízení byly zjištěny na základě maximálních rozměrů popř. dle normy definovaných rozměrů. U technicky minimálně stejných provedení byly hodnoty zkoušek převzaty.
U menších rozměrů vycházejí technické hodnoty lépe.

Hodnoty tepelné izolace u oken jsou závislé na rozměru a konstrukčním provedení. Deklarované hodnoty se vztahují - jak je definováno normou - na jednokřídlá okna o rozměru 1230 x 1480 mm. Odlišné rozměry a provedení mohou vykazovat jiné hodnoty.

Mřížky mezi tabulemi skel vedou ke zhoršení tepelné izolace.

Hodnoty zvukové izolace u oken jsou závislé na rozměru a konstrukčním provedení. Deklarované základní hodnoty se vztahují - jak je definováno normou - na jednokřídlá okna o rozměru 1230 x 1480 mm. Odlišná provedení mohou vykazovat jiné hodnoty.

U speciálních tvarů jako jsou konstrukce s prahem, šikmé a obloukové konstrukce platí pro vodotěsnost třída 6A a pro průvzdušnost třída 3.

U plastových posuvných dveří se zdvihem se deklarované hodnoty vztahují na tvar "HSK-A" (1 posuvný prvek, 1 pevný prvek) a rozměr 3500 x 2200 mm.